头彩网首页

K?benhavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige milj?er, som er organiseret?i faglige hovedomr?der, kaldet fakulteter.?De er p?  n gang administrative enheder og faglige f?llesskaber omkring uddannelse og forskning.

Universitetet?rummer desuden et?stort antal?centre, museer, tv?rg?ende projekter og andre enheder.

头彩网首页

Informationsdiagram for KU.


Forkortelser
AMKU: Arbejdsmilj?r?det
FAMU: Fakultetets arbejdsmilj?udvalg
FSU: Fakultetets samarbejdsudvalg
HSU: Hovedsamarbejdsudvalget
LAMU: Lokale arbejdsmilj?udvalg
LSU: Lokalt samarbejdsudvalg

* Best?r af rektor, prorektor og universitetsdirekt?r